SOT u Leskovcu

12074497_893603944007990_8910925831739472180_n

U Leskovcu je krajem septembra održan četvorodnevni seminar pod nazivom „Omladinski rad u Srbiji – od korisnika do promotera razvojne saradnje“. Ovaj seminar, drugi u seriji od tri seminara koje organizuje Udruženje „Narodni parlament“, realizuje se u okviru projekta „Balancing the mind-set of youth work in Serbia – from aid receivers to global development supporters“ i za cilj ima da motiviše i podrži omladinske radnike,odnosno omladinske OCD i KZM da se angažuju na aktivnostima u oblasti globalnog razvoja. 12074497_893603944007990_8910925831739472180_n

Projekat je deo kampanje “Evropska godina za razvoj 2015” čiji cilj je stvaranje intenzivnog dijaloga između građana i političara na nivou EU i cele Evrope, globalni razvoj i bolja informisanost građana EU o međunarodnom razvoju. U prvom planu su mladi koji imaju najveću ulogu u stvaranju svetlije budućnosti ne samo za građane Evrope već i za ceo svet. Učesnici seminara su imali priliku da od eksperata iz zemlje i inostranstva saznaju više o globalnom razvoju i procesima kreiranja održivih razvojnih ciljeva na globalnom nivou. Deo seminara je bio posvećen mogućnostima za apliciranje u okviru Erazmus+ programa. Takođe, učesnici su se upoznali sa radom evropskih razvojnih OCD i mogućnosti saradnje sa istima.

Predstavnica „Svetskog omladinskog talasa“ Jelena Carević prisustvovala je seminaru tokom kojeg se upoznala sa konceptom održivih razvojnih ciljeva, diskutovala o iskorišćavanju jeftine radne snage u afričkim zemljama i zemljama Dalekog istoka i bavila se pitanjem globalnog obrazovanja koje se objašnjava kao obrazovanje koje obuhvata kreativni pristup promenama u našem društvu, podrazumeva kritičko mišljenje prema fenomenu globalizacije i istražuje načine na koje možemo pomoći jedni drugima i stvoriti pravičniji i bolji svet za sva živa bića.

Poslednji seminar će se održati od 12. do 15. novembra u Leskovcu. Seminar je otvoren za sve mlade aktiviste zainteresovane da poboljšaju svet kako na lokalnom tako i na globalnom nivou.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *